Portal za skrbnike

Portal pomaga skrbnikom pri spremljanju uporabnikov ter pri načrtovanju in beleženju obiskov pri uporabnikih.

Portal omogoča različne tipe uporabniških računov:

* skrbniki lahko spremljajo vse uporabnike, ki so jim dodeljeni. Pregleduje in ureja lahko svoj seznam obiskov.

* neformalni skrbniki lahko spremljajo samo svojega uporabnika.

* administrator lahko ureja uporabniške račune ter ima pregled nad vsemi uporabniki.